دسته بندی ها

مقاومت


نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
مقاومت 1.2اهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 1.2اهم ، 1/4 وات ، 5% R1.2 ..
25 تومان
مقاومت 1.2مگا اهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 1.2مگا اهم ، 1/4 وات ، 5% R1.2M  R1M2 ..
30 تومان
مقاومت 1.2کیلو اهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 1.2کیلو اهم ، 1/4 وات ، 5% R1.2K ..
30 تومان
مقاومت 1.3Mاهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 1.3Mاهم ، 1/4 وات ، 5% ..
10 تومان
مقاومت 1.5 کیلواهم 0.25 وات 1 درصد
مقاومت 1.5 کیلواهم 0.25 وات 1 درصد   R1K5 R1.5K 1% ..
85 تومان
مقاومت 1.5Kاهم ، 0.25 وات ، 5%
مقاومت 1.5Kاهم ، 0.25 وات ، 5% R1.5K R1K5 ..
30 تومان
مقاومت 1.5مگااهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 1.5مگااهم ، 1/4 وات ، 5% R1.5M R1M5 ..
30 تومان
مقاومت 1.8 کیلو اهم ، 0.25 وات ، 5%
مقاومت 1.8 کیلو اهم ، 1/4 وات ، 5% R1.8K R1K8 ..
35 تومان
مقاومت 1.8اهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 1.8اهم ، 1/4 وات ، 5% R1.8 1R8 ..
25 تومان
مقاومت 10 کیلو اهم ، 0.25 وات ، 5 درصد
مقاومت 10 کیلو اهم ، 0.25 وات ، 5 درصد 10k ..
30 تومان
مقاومت 100 اهم 0.25 وات 1 درصد
مقاومت 100 اهم 0.25 وات 1 درصد ..
85 تومان
مقاومت 100 اهم 3 وات
مقاومت 100 اهم 3 وات R100W3 ..
400 تومان
مقاومت 100K اهم ، 1/4 وات ، 1% ، R100K
مقاومت 100K اهم ، 1/4 وات ، 1% ، R100K ..
85 تومان
مقاومت 100Kاهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 100Kاهم ، 1/4 وات ، 5% ..
30 تومان
مقاومت 100اهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 100اهم ، 1/4 وات ، 5% ..
25 تومان
مقاومت 10Mاهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 10Mاهم ، 1/4 وات ، 5% ..
30 تومان
مقاومت 10اهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 10اهم ، 1/4 وات ، 5% ..
25 تومان
مقاومت 120اهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 120اهم ، 1/4 وات ، 5% R120 ..
30 تومان
مقاومت 120کیلو اهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 120کیلو اهم ، 1/4 وات ، 5% R120K       ..
30 تومان
مقاومت 12اهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 12اهم ، 1/4 وات ، 5% R12       ..
25 تومان
مقاومت 12کیلو اهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 12کیلو اهم ، 1/4 وات ، 5% R12K       ..
30 تومان
مقاومت 130اهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 130اهم ، 1/4 وات ، 5%       ..
10 تومان
مقاومت 150Kاهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 150Kاهم ، 1/4 وات ، 5% R150K       ..
30 تومان
مقاومت 150اهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 150اهم ، 1/4 وات ، 5%       ..
30 تومان
مقاومت 15Kاهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 15Kاهم ، 1/4 وات ، 5% R15K       ..
30 تومان
مقاومت 15اهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 15اهم ، 1/4 وات ، 5% R15       ..
30 تومان
مقاومت 16اهم ، 1/4 وات ، 5%
مقاومت 16اهم ، 1/4 وات ، 5%       ..
10 تومان
مقاومت 18 کیلو اهم 0.25 وات 1 درصد
مقاومت 18 کیلو اهم 0.25 وات 1 درصد R18K ..
85 تومان
مقاومت 18 کیلو اهم ، 0.25 وات ، 5%
مقاومت 18 کیلو اهم ، 1/4 وات ، 5% R18K       ..
30 تومان
مقاومت 180 کیلو اهم ، 0.25 وات ، 5%
مقاومت 180 کیلو اهم ، 1/4 وات ، 5%       ..
30 تومان
پشتیبانی و توسعه: اپن کارت فارسی
کلیه حقوق نزد فروشگاه قطعات و تجهيزات الكترونيكي ایران الکترونیک iecshop.ir محفوظ است. @ 2019