آيسی TTL

74164N

74164N

 74164N آیسی شیفت رجیستر 8 بیتی (ورودی سریال - خروجی موازی)..

7,500تومان

74HC00

74HC00

74HC00 این آی سی شامل 4 عدد گیت NAND دو ورودی از خانواده آی سی های TTL می باشد...

8,000تومان

74HC01

74HC01

 74HC01AN 74HC01 74HC00 این آی سی شامل 4 عدد گیت NAND دو ورودی با خروجی کلکتور باز از خانواده آ..

15,000تومان

74HC244N PHILIPS

74HC244N PHILIPS

74HC244N PHILIPS..

45,000تومان

74HC393N PHILIPS

74HC393N PHILIPS

74HC393N PHILIPS شامل دو شمارنده باینری 4 بیتی میباشد...

25,000تومان

74HC573N PHILIPS

74HC573N PHILIPS

74HC573N PHILIPS پکیج DIP-20..

15,000تومان

74HCU04N

74HCU04N

74HCU04N..

15,000تومان

74LS113PC

74LS113PC

74LS113PC این آیسی شامل دو عدد فلیپ فلاپ JK تحریک شونده با لبه منفی پالس ورودی میباشد...

10,000تومان

74LS132

74LS132

74LS132 این آیسی شامل 4 عدد گیت NAND  با ورودی اشمیت تریگر میباشد...

12,000تومان

74LS151

74LS151

74LS151 آیسی انتخاب کننده اطلاعات 8 به 1 (مالتی پلکسر)..

11,500تومان

74LS175

74LS175

74LS175..

12,000تومان

74LS175N

74LS175N

74LS175N  شامل 4 عدد فلیپ فلاپ نوع D میباشد...

12,000تومان

74LS244N

74LS244N

74LS244N..

15,000تومان

74LS273N

74LS273N

74LS273N..

12,000تومان

74LS74A

74LS74A

74LS74A این آیسی شامل 2 فلیپ فلاپ نوع D - تحریک شونده با لبه پالس ساعت میباشد...

12,000تومان

74LS86

74LS86

74LS86..

12,000تومان

CD74HC132E

CD74HC132E

CD74HC132E این آیسی شامل 4 عدد گیت NAND  با ورودی اشمیت تریگر میباشد...

7,000تومان

D74HC244C NEC JAPAN

D74HC244C NEC JAPAN

D74HC244C NEC JAPAN..

65,000تومان

DM74126N

DM74126N

DM74126N..

10,000تومان

DM7493AN

DM7493AN

DM7493AN  آیسی  شمارنده باینری ..

12,000تومان

DM74LS393N

DM74LS393N

DM74LS393N شامل دو شمارنده باینری 4 بیتی میباشد...

16,000تومان

DM74LS74AN

DM74LS74AN

DM74LS74AN این آیسی شامل 2 فلیپ فلاپ نوع D - تحریک شونده با لبه پالس ساعت میباشد...

12,000تومان

DN74LS08N

DN74LS08N

DN74LS08N این آی سی شامل 4 عدد گیت AND دو ورودی از خانواده آی سی های TTL می باشد...

9,000تومان

HD74154P

HD74154P

HD74154P..

85,000تومان

HD74HC02P 74HC02

HD74HC02P 74HC02

HD74HC02P 74HC02 74HC00 این آی سی شامل 4 عدد گیت NOR دو ورودی از خانواده آی سی های TTL می باشد...

15,000تومان

HD74HC32P

HD74HC32P

 HD74HC32P این آی سی شامل 4 عدد گیت OR دو ورودی از خانواده آی سی های TTL می باشد...

15,000تومان

HD74HC85P

HD74HC85P

HD74HC85P این آیسی شامل یک مقایسه کننده 4 بیتی میباشد...

25,000تومان

HD74LS151P

HD74LS151P

HD74LS151P آیسی انتخاب کننده اطلاعات 8 به 1 (مالتی پلکسر)..

18,000تومان

HD74LS194AP

HD74LS194AP

HD74LS194AP..

15,000تومان

HD74LS76AP

HD74LS76AP

HD74LS76AP این آیسی شامل دو فلیپ فلاپ JK  با پایه های preclear و preset میباشد...

15,000تومان

M74HCT574B1

M74HCT574B1

M74HCT574B1 محصول ST..

18,000تومان

M74LS132P

M74LS132P

M74LS132P این آیسی شامل 4 عدد گیت NAND  با ورودی اشمیت تریگر میباشد...

12,000تومان

M74LS151P

M74LS151P

M74LS151P آیسی انتخاب کننده اطلاعات 8 به 1 (مالتی پلکسر)..

12,000تومان

M74LS174P

M74LS174P

 M74LS174P شامل 6 عدد فلیپ فلاپ نوع D میباشد...

2,000تومان

MB74LS165A

MB74LS165A

 MB74LS165A آیسی شیفت رجیستر 8 بیتی (ورودی موازی-خروجی سریال)..

55,000تومان

MB74LS174

MB74LS174

MB74LS174 شامل 6 عدد فلیپ فلاپ نوع D میباشد...

3,000تومان

SN74196N

SN74196N

SN74196N..

7,500تومان

SN74HC08N

SN74HC08N

SN74HC08N این آی سی شامل 4 عدد گیت AND دو ورودی از خانواده آی سی های TTL می باشد...

8,500تومان

SN74HC138N

SN74HC138N

 SN74HC138N دیکدر/دیمالتی  پلکسر 3 به 8..

8,000تومان

SN74HC157N

SN74HC157N

SN74HC157N..

7,500تومان

نمایش 1 تا 40 از 64 (2 صفحه)