مقاومتمقاومت 2.2 اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 2.2 اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 2.2 اهم ، 1/4 وات ، 5% SKU:800-006-007       ..

100تومان

مقاومت 2.2 مگا اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 2.2 مگا اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 2.2 مگا اهم ، 1/4 وات ، 5% SKU:800-006-007       ..

100تومان

مقاومت 22 اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 22 اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 22 اهم ، 1/4 وات ، 5% نصب ایستاده vertical       ..

100تومان

مقاومت 1.2اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 1.2اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 1.2اهم ، 1/4 وات ، 5% R1.2 ..

100تومان

مقاومت 1.8اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 1.8اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 1.8اهم ، 1/4 وات ، 5% R1.8 1R8 ..

100تومان

مقاومت 100 اهم 0.25 وات 1 درصد

مقاومت 100 اهم 0.25 وات 1 درصد

مقاومت 100 اهم 0.25 وات 1 درصد ..

150تومان

مقاومت 100K اهم 1/4 وات 1% R100K

مقاومت 100K اهم 1/4 وات 1% R100K

مقاومت 100K اهم ، 1/4 وات ، 1% ، R100K ..

150تومان

مقاومت 100اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 100اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 100اهم ، 1/4 وات ، 5% ..

100تومان

مقاومت 10Mاهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 10Mاهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 10Mاهم ، 1/4 وات ، 5% ..

100تومان

مقاومت 120اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 120اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 120اهم ، 1/4 وات ، 5% R120 ..

100تومان

مقاومت 12اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 12اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 12اهم ، 1/4 وات ، 5% R12       ..

100تومان

مقاومت 12کیلو اهم 1/4 وات 12K-0.25w-5%

مقاومت 12کیلو اهم 1/4 وات 12K-0.25w-5%

مقاومت 12کیلو اهم ، 1/4 وات ، 5% R12K       ..

100تومان

مقاومت 15اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 15اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 15اهم ، 1/4 وات ، 5% R15       ..

100تومان

مقاومت 18 کیلو اهم 0.25 وات 1 درصد

مقاومت 18 کیلو اهم 0.25 وات 1 درصد

مقاومت 18 کیلو اهم 0.25 وات 1 درصد R18K ..

150تومان

مقاومت 18اهم 0.25 وات 5%

مقاومت 18اهم 0.25 وات 5%

مقاومت 18اهم ، 1/4 وات ، 5%       ..

100تومان

مقاومت 1Kاهم ، 1/4 وات ، 1% R1K

مقاومت 1Kاهم ، 1/4 وات ، 1% R1K

مقاومت 1Kاهم ، 1/4 وات ، 1% R1K ..

75تومان

مقاومت 1Mمگا اهم 0.25 وات 5%

مقاومت 1Mمگا اهم 0.25 وات 5%

مقاومت 1Mاهم ، 0.25 وات ، 5% R1M       ..

100تومان

مقاومت 1اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 1اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 1اهم ، 1/4 وات ، 5%       ..

100تومان

مقاومت 2 مگا اهم 1/4 وات 5% R2M

مقاومت 2 مگا اهم 1/4 وات 5% R2M

مقاومت 2 مگا اهم ، 1/4 وات ، 5% R2M ..

100تومان

مقاومت 2.2K اهم 1/4 وات 1% R2.2K

مقاومت 2.2K اهم 1/4 وات 1% R2.2K

مقاومت 2.2K اهم ، 1/4 وات ، 1% ، R2200 ، R2.2K ، R2K2 ..

150تومان

مقاومت 20اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 20اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 20اهم ، 1/4 وات ، 5%       ..

100تومان

مقاومت 2اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 2اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 2اهم ، 1/4 وات ، 5%       ..

100تومان

تمام شد
مقاومت 1.5 کیلواهم 0.25 وات 1 درصد

مقاومت 1.5 کیلواهم 0.25 وات 1 درصد

مقاومت 1.5 کیلواهم 0.25 وات 1 درصد   R1K5 R1.5K 1% ..

100تومان

تمام شد
مقاومت 10 کیلو اهم 0.25 وات 5 درصد

مقاومت 10 کیلو اهم 0.25 وات 5 درصد

مقاومت 10 کیلو اهم ، 0.25 وات ، 5 درصد 10k ..

100تومان

تمام شد
مقاومت 180 اهم 0.25 وات 5%

مقاومت 180 اهم 0.25 وات 5%

مقاومت 180اهم ، 1/4 وات ، 5% R180       ..

100تومان

تمام شد
مقاومت 20 کیلو اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 20 کیلو اهم 1/4 وات 5%

مقاومت 20 کیلو اهم ، 1/4 وات ، 5%       ..

100تومان

تمام شد
مقاومت صفر اهم مناسب جامپر

مقاومت صفر اهم مناسب جامپر

مقاومت های صفر اهم به عنوان جامپر در برد الکترونیکی استفاده می شود. در واقع، مقاومت صفر اهم یا جا..

100تومان

نمایش 1 تا 27 از 27 (1 صفحه)