مقاومتمقاومت  2.2 اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 2.2 اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 2.2 اهم ، 1/4 وات ، 5% SKU:800-006-007       ..

45تومان

مقاومت  2.2 مگا اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 2.2 مگا اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 2.2 مگا اهم ، 1/4 وات ، 5% SKU:800-006-007       ..

40تومان

مقاومت  22 اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 22 اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 22 اهم ، 1/4 وات ، 5% نصب ایستاده vertical       ..

45تومان

مقاومت 1.2اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 1.2اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 1.2اهم ، 1/4 وات ، 5% R1.2 ..

45تومان

مقاومت 1.8اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 1.8اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 1.8اهم ، 1/4 وات ، 5% R1.8 1R8 ..

45تومان

مقاومت 100 اهم 0.25 وات 1 درصد

مقاومت 100 اهم 0.25 وات 1 درصد

مقاومت 100 اهم 0.25 وات 1 درصد ..

85تومان

مقاومت 100K اهم ، 1/4 وات ، 1% ، R100K

مقاومت 100K اهم ، 1/4 وات ، 1% ، R100K

مقاومت 100K اهم ، 1/4 وات ، 1% ، R100K ..

85تومان

مقاومت 100اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 100اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 100اهم ، 1/4 وات ، 5% ..

40تومان

مقاومت 10Mاهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 10Mاهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 10Mاهم ، 1/4 وات ، 5% ..

45تومان

مقاومت 120اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 120اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 120اهم ، 1/4 وات ، 5% R120 ..

55تومان

مقاومت 12اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 12اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 12اهم ، 1/4 وات ، 5% R12       ..

45تومان

مقاومت 15اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 15اهم ، 1/4 وات ، 5%

مقاومت 15اهم ، 1/4 وات ، 5% R15       ..

45تومان

مقاومت 18 کیلو اهم 0.25 وات 1 درصد

مقاومت 18 کیلو اهم 0.25 وات 1 درصد

مقاومت 18 کیلو اهم 0.25 وات 1 درصد R18K ..

85تومان

مقاومت 18اهم ، 0.25 وات ، 5%

مقاومت 18اهم ، 0.25 وات ، 5%

مقاومت 18اهم ، 1/4 وات ، 5%       ..

45تومان

مقاومت 1Mمگا اهم ، 0.25 وات ، 5%

مقاومت 1Mمگا اهم ، 0.25 وات ، 5%

مقاومت 1Mاهم ، 0.25 وات ، 5% R1M       ..

45تومان

نمایش 1 تا 15 از 25 (2 صفحه)

سوالی دارید بفرمایید؟
m.omidvar Avatar


سلام
می تونم کمکی کنم؟


Via Web Via Phone