کلید حرارتی

کلید حرارتی یا ترموسوئیچ به کلیدهایی گفته میشود که با رسیدن دما به مقدار مشخص ، کلید قطع یا وصل میشود.


هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.