شماره حسابها

لطفا مبلغ فاکتورتان را ظرف مدت یک روز کاری بشماره حساب  ذیل واریز و اطلاعات خواسته شده را به آدرس پست الکترونیک مدیریت ارسال کنید.
توجه نماید در صورت عدم پرداخت فاکتور در زمان تعیین شده ، سفارش  شما بصورت خودکار لغو خواهد شد.

شماره حساب ملت : 5530763145
شماره کارت : 6104337862513759

بنام : محمد اميدوار

کد سفارش - تاریخ واریز وجه فاکتور - شماره سند یا تراکنش بانکی یا اینترنتی

پست الکترونیک مدیریت فروش : shirazmtronics@gmail.com

شماره تماس مدیریت : 09353181040

پشتیبانی و توسعه: اپن کارت فارسی
کلیه حقوق نزد فروشگاه قطعات و تجهيزات الكترونيكي ایران الکترونیک iecshop.ir محفوظ است. @ 2020